de wereldbevolking groeit aan,
grondstoffen en ruimte worden schaars,
(over)consumptie genereert teveel afval,
we verspillen teveel energie,
we moeten meer milieubewust gaan leven,
we moeten intelligenter bouwen!
/ = X
want als individu maken wij deel uit van die gemeenschap
we moeten leren samenwerken en delen,
door kennis, informatie en resources te delen zal dit voor de gemeenschap een meerwaarde opleveren.
moeten we evolueren naar een collectieve winstverdeling,
in plaats van te focussen op individuele belangen
om betere gebouwen te realiseren
om de gemeenschappelijke puzzel op te lossen
waar iedere speler bijdraagt met zijn specifieke kennis
en met een meer geïntegreerde aanpak
we moeten het proces oriënteren rond gecentraliseerde gegevens
de manier waarop we werken moet veranderen,
het bouwproces te organiseren
om op een efficiëntere manier
kunnen we een eerste stap zetten
met het gebruik van BIM
en niet efficiënte traditionele methodes.
we werken volgens foutgevoelige, energieverslindende
het bouwproces is al jaren onveranderd,

Privacy policy

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).