BIM Management

BIM Management is het ontwikkelen, organiseren en controleren van alle gebouw-gerelateerde informatie volgens een geratificeerd BIM Execution Plan. Alle bouwpartners gebruiken het BIM model voor het maken van beslissingen en om samen te werken tijdens de volledige levenscyclus van een gebouwproject.

 

 

 

BIM Model

Het inzetten van een 3D BIM model verschaft meer inzicht, efficiëntere communicatie en betere controle op het ontwerp –en bouwproces, voor zowel alle ontwerp disciplines als voor de opdrachtgever en uitvoerende partijen. Dit inzicht reduceert onduidelijkheden en miscommunicaties en geeft bijgevolg een gunstige invloed op het besparen van faalkosten. Een basisvoorwaarde bij het werken volgens de BIM methode is dat alle betrokken partijen hieraan deelnemen en zich confirmeren aan BIM-afspraken opgesteld in het algemeen belang van het project.

 

BIM Manager

De BIM manager neemt als onafhankelijk adviseur een regisserende rol op bij het uitvoeren van het interdisciplinaire BIM ontwerp- en uitvoeringsproces en wordt hiervoor gemandateerd door de opdrachtgever.

 

De BIM manager valt onder de bevoegdheid van de project manager van de klant. De BIM manager regisseert en controleert het BIM team tijdens de uitvoering van het BIM execution plan.

 

BIM Execution Plan

Bij aanvang van een BIM samenwerking wordt een BIM Execution Plan opgesteld waaraan de diverse deelnemers zich confirmeren. Dit is een set van documenten waarin afspraken en spelregels worden vastgelegd in gemeenschappelijk overleg met alle projectdeelnemers.

 

Een constant gegeven bij de aanvang van elk project is het maken van afspraken tussen partijen t.b.v. afstemmen van doelstellingen, verwachtingen en het bepalen van de daarmee gekoppelde output op basis van eenvooropgestelde gecoördineerde planning. Deze afspraken moeten worden vastgelegd in een zogenaamd BIM Execution Plan. Dit is een levend document dat gedurende de looptijd van het project voortdurend zal worden bijgesteld na overleg. Het BIM Execution Plan komt tot stand in samenwerking met de projectdeelnemers en wordt tijdens het project beheerd door een BIM manager. Alle projectdeelnemers confirmeren zich aan de inhoud van dit document.

 

 

 

 • Algemene afspraken

 • Project Definitie
 • BIM doelen
 • Rollen & Verantwoordelijkheden
 • Demarcatie tussen disciplines
 • LOD definities
 • BIMtools (software)

 

 

    

 

     

 • Modelleer-afspraken

 • Model exchange method (detailed)
 • Model structure
 • Shared Coördinates
 • Nomenclatuur documenten
 • Component data vereisten
 • Te gebruiken bibliotheken/standaard

 

    

      

    

 • ICT vereisten

 • File Sharing Platform
 • Hardware & Software
 • VPN connectiviteit
 • Firewalls
 • Backups
 • Security