i

Wedstrijdreglement Nieuwsbrief BIM Academy

Wedstrijdreglement Nieuwsbrief BIM Academy

Wedstrijd

Wedstrijdreglement

Organisatie

Door deelname aan deze wedstrijd georganiseerd door Bimplan - BIM Academy verklaart elke deelnemer zich akkoord met onderstaand reglement, alsook met elke beslissing die de organisatie in dit kader neemt. De organisatie van de wedstrijd berust bij:

Bimplan - BIM Academy
Jan Van Sichem
Hoek 76
2850 Boom

De organisatie behoudt zich het recht om de wedstrijd, of een deel ervan, te wijzigen, uit te stellen in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De organisatie kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting ook vanwege Bimplan - BIM Academy.

Deelnemen

Deelname aan de wedstrijd is gratis. 

Deelnemen aan deze wedstrijd kan alleen op de wijze die wordt vermeld bij de wedstrijd in kwestie. 
Alle inzendingen die niet voldoen aan de voorwaarden vermeld bij de wedstrijd zijn ongeldig, evenals inzendingen waar de nodige contactgegevens van de deelnemer zoals gevraagd in de wedstrijd ontbreken.

1.  Doelgroep:

Aan deze wedstrijd mogen alle in België gedomicilieerde personen deelnemen. 
Niet in Belgie gedomicilieerde (rechts)personen kunnen niet aan de wedstrijd deelnemen.

2.  Onderwerp: 

Afhankelijk van de wedstrijd zoals die wordt beschreven in de nieuwsbrief.

3.  Eigendoms en publicatierecht: 

Bimplan - BIM Academy mag de ingeleverde antwoorden en persoonsgegvens gebruiken voor alle promotionele doeleinden mits vermelding van de eigenaar / ontwerper en volgens de voorwaarden van de wet op de Privacy.
Lees hier de Privacy verklaring van BIM Academy - Bimplan.

4.  Deelnemen:

Via de link in de nieuwsbrief of via de beschreven procedure indien dit niet via een directe link verloopt.

5. Deadline:

Voor de start van de opmaak van de volgende nieuwsbrief of volgens de voorwaarden beschreven in de nieuwsbrief.

6. Selectie en jury:

De ingezonden antwoorden worden beoordeeld door BIM Academy – Bimplan hiertegen is geen beroep mogelijk.
Anonieme formulieren worden niet opgenimen in de beoordeling.

7. Bekendmaking winnaar(s):

In de volgende nieuwsbrief.

8. Geschillen:

Door aan de wedstrijd deel te nemen aanvaardt de deelnemer alle punten van het reglement, evenals elke beslissing die de organisatie in het kader ervan treft. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer.

Druk-, spel- en zet- of gelijkaardige fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de organisatie. 
Er wordt maximaal één prijs per wedstrijd toegekend per persoon in combinatie met de (hoofd-)woonplaats.

Iedere deelnemer verleent aan de organisatie door deelname, automatisch en onvoorwaardelijk aan de organisatie de toestemming tot publicatie van zijn naam, adres en foto, alsook zijn identificatie als deelnemer aan de wedstrijd en verzaakt aan alle rechten daaromtrent.

Contacteer ons

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • You may post PHP code. You should include <?php ?> tags.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.