de wereldbevolking groeit aan,
grondstoffen en ruimte worden schaars,
(over)consumptie genereert teveel afval,
we verspillen teveel energie,
we moeten meer milieubewust gaan leven,
we moeten intelligenter bouwen!
/ = X
want als individu maken wij deel uit van die gemeenschap
we moeten leren samenwerken en delen,
door kennis, informatie en resources te delen zal dit voor de gemeenschap een meerwaarde opleveren.
moeten we evolueren naar een collectieve winstverdeling,
in plaats van te focussen op individuele belangen
om betere gebouwen te realiseren
om de gemeenschappelijke puzzel op te lossen
waar iedere speler bijdraagt met zijn specifieke kennis
en met een meer geïntegreerde aanpak
we moeten het proces oriënteren rond gecentraliseerde gegevens
de manier waarop we werken moet veranderen,
het bouwproces te organiseren
om op een efficiëntere manier
kunnen we een eerste stap zetten
met het gebruik van BIM
en niet efficiënte traditionele methodes.
we werken volgens foutgevoelige, energieverslindende
het bouwproces is al jaren onveranderd,

Revit

There is currently no content classified with this term.